Program

08.30-09.00 Registracija
09.00-10.15 Bolesti aorte i perifernih arterija
Moderator: Krešimir Štambuk
Panelisti: Andrija Škopljanac-Mačina, Dino Štrlek, Vlado Juranko, Damir Plečko
09.00-09.15 Uvod u sesiju
Krešimir Štambuk
09.15-09.30 Bolest torakalne aorte – kirurško i endovaskularno liječenje
Alen Hodalin
09.30-09.45 Aneurizma abdominalne aorte u endovaskularnoj eri i prijedlog pilot projekta regionalnog screening-a
Marko Ajduk
09.45-10.00 Suvremeno liječenje periferne arterijske bolesti
Luka Rotkvić
10.00-10.30 Nove mogućnosti farmakoterapije periferne i koronarne bolesti - Satelitski simpozij SANDOZ
Moderator: Krešimir Štambuk
10.00-10.15 Vaskularna doza rivaroksabana – novo oružje za perifernu arterijsku bolest
Marko Ajduk
10.15-10.30 Produžena dvojna antitrombotska terapija u kroničnom koronarnom sindromu
Krešimir Štambuk
10.30-11.30 Akutni koronarni sindrom
Moderator: Igor Šesto
Panelisti: Branko Ostrički, Alen Hodalin, Siniša Roginić, Janko Szavits-Nossan
10.30-10.45 Uvod u sesiju
Igor Šesto
10.45-11.00 Suvremeni pristup AKS-u – što kažu smjernice?
Duško Cerovec
11.00-11.15 Akutni koronarni sindrom iz perspektive intervencijskog kardiologa
Branko Ostrički
11.15-11.30 Što kardiolog treba znati o koronarnoj kirurgiji?
Robert Blažeković
11.30-12.00 Pauza za kavu
12.00-12.30 Suvremeno liječenje kardioloških pacijenata – Satelitski simpozij PLIVA
Panelisti: Nenad Lakušić, Janko Szavits-Nossan
12.30-13.45 Kardiološka paleta
Moderator: Krešimir Štambuk
Panelisti: Ljubica Vincelj Šalković, Eugen Fucak, Mladen Predrijevac, Mladen Jukić
12.30-12.45 Nove perspektive TAVI-a
Alan Jelić
12.45-13.00 Plastika mitralne valvule – prvi izbor
Igor Šesto
13.00-13.15 Endokarditis – bolest koju je teško liječiti bez kirurgije
Siniša Roginić
13.15-13.30 Kada kardijalna aritmija postaje hitno stanje?
Vito Mustapić
13.30-13.45 Fiziološka elektrostimulacija srca – više od pacemaker-a
Kristijan Šipoš
13.45-14.15 Telekardiologija i MEGI - Satelitski simpozij Klinika Magdalena
Moderator: Aleksandar Trbović
13.45-14.00 Telekardiološki monitoring EKG-a
Lana Ivanišević
14.00-14.15 MEGI – umjetna inteligencija u liječenju arterijske hipertenzije
Nina Šesto
14.15-15.15 Ručak